Praat met klanten via Live Chat messengers

Verander bezoekers naar echte klanten met live chat-widget en populaire messengers met behulp van cloud of zelf-gehoste software gebouwd op php
live chat software

Communiceren via populaire kanalen

live-chat-channel-fb.png FB Messenger
live chat viber Viber
live chat whatsapp WhatsApp
Instagram Direct and Live Chat integration Instagram
live chat vk VK
live chat wechat WeChat
live chat telegram Telegram
live chat line Line
Begin nu

Mis nooit meer uw klanten

Elk apparaat

Uw klanten kunnen elk apparaat gebruiken om contact op te nemen met de ondersteuning

Elk platform

Integreer in IOS, Android, webapplicatie voor ondersteuning op locatie of in de app

De meeste talen

Gelokaliseerd in meer dan 5 talen om meertalige ondersteuning met meerdere merken te bieden

Betere communicatie-ervaring

Wees daar waar uw klanten zijn. Integreer live chat met WhatsApp, FB Messenger, Instagram, Telegram, Viber, WeChat, Line, of Vkontakte. Beheer al uw klantcommunicatie vanaf één dashboard en creëer chatbots. Verzamel gebruikersreferenties en details over het verzoek, zelfs wanneer u offline bent.
live chat manegement

Livechat is geweldig bij merken

Toon de avatars bij uw agenten om ondersteuning te personaliseren
Merkkleuren, stijlen en type van de widget
Pas widget knop aan om vereiste messengers weer te geven
live chat widget

Schaal & Automatiseer Uw Live Chat met Omnichannel Chatbot

live chat manegement
Bied 24/7 ondersteuning en machtigen de klant self-service met behulp van UseResponse lineaire chatbot. Maak eenvoudig chatbots voor verschillende messengers.
Lees meer
Krijg meer met UseResponse
Bijlagen
Agents toewijzingen
Standaardantwoorden
Analytics
Tevredenheid beoordeling
Push-meldingen
Eenmalig inloggen
Automatisering
Spam gratis
Chatgeschiedenis
“UseResponse is geweldig om mee te werken. Ondersteuning wordt snel en efficient geboden. Hun live chatsoftware is zo flexibel dat bijna alles wat je wilt doen, gedaan kan worden met automatisering. Ze bewijzen ook tijdige en belangrijke verbeteringen voor onze php-geinstalleerde instantie.”
Matt Wilson
Integration Architect, YellowFin BI
UseResponse AI Live Chat Software FAQs

Can Live Chat be integrated with various messaging platforms like WhatsApp and Facebook Messenger?

Absolutely, our Live Chat Software seamlessly integrates with popular messaging platforms including WhatsApp, FB Messenger, and more, allowing you to centralize communications and engage with customers on their preferred channels.

Is the Live Chat widget customizable to match my brand identity?

Yes, you can fully customize the Live Chat widget, including colors, styles, and avatars, to ensure it aligns perfectly with your brand's visual identity and enhances user experience.

How does Live Chat support global customer bases?

Our Live Chat Software supports multiple languages, making it an ideal solution for businesses looking to provide support and engage with a global audience.

Can Live Chat help in reducing response times and improving support efficiency?

Definitely, Live Chat facilitates instant communication, enabling your team to address customer inquiries swiftly, which significantly improves response times and overall support efficiency.

Can Live Chat provide analytics to track agent performance and customer satisfaction?

Yes, our Enterprise Live Chat Software includes comprehensive analytics features that enable you to monitor chat activity, agent performance, and measure customer satisfaction, helping you optimize your support services continuously.

Show More

AI Live Chat Software

Connect Instantly, Support Seamlessly with UseResponse

Transform your customer interactions with UseResponse's LiveChat Software. Designed for teams that prioritize seamless communication and efficiency, our platform ensures you're always connected to your customers. Experience unmatched flexibility, comprehensive integrations, and customizable options that cater to your unique brand identity. With UseResponse, you're equipped to provide real-time support, foster customer relationships, and drive satisfaction, all without the stress of hidden costs.

Enhancing Customer Experiences with UseResponse LiveChat Support Software

Streamlined Support Operations

Simplify your support workflow with our LiveChat Software. Centralize all customer communications, reduce response times, and increase efficiency across your support team.

Instant Connectivity

Connect with your customers instantly, wherever they are. Our LiveChat ensures no customer query goes unanswered, building stronger relationships and trust.

Global Customer Support

Break down language barriers and provide global support with our multi-lingual LiveChat platform, making every customer feel at home.

Customized & Personalized Interactions

Create a unique chat experience with personalized greetings, agent avatars, and customized chat widgets that reflect your brand’s identity.

Always-On Service

Ensure your customers always have access to support with our LiveChat, equipped with intelligent chatbots for 24/7 service.

Comprehensive Support Suite

Equip your team with a full suite of tools including analytics, canned responses, and automated workflows to enhance every customer interaction.

Transforming Communication with Enterprise LiveChat Software

Multi-Channel Support

Centralize your customer interactions by integrating with leading messaging platforms like WhatsApp, FB Messenger, and more, ensuring you're where your customers are.

Universal Accessibility

Guarantee constant accessibility for your customers across any device and platform, providing consistent support whether on iOS, Android, or the web.

Multilingual Capability

Break down language barriers with multilingual support, catering to a global audience and enhancing customer experiences across different regions.

Personalized Branded Communication

Elevate your customer service with personalized chat experiences, featuring branded interfaces, agent avatars, and capabilities to collect offline messages.

Comprehensive Support Team Features

Leverage features like lead generation, targeted messaging, and 24/7 automation to enhance support efficiency and agent performance.

Chatbot Automation

Provide round-the-clock support and self-service options with easily programmable chatbots, enhancing customer service without increasing workload.

Extended LiveChat Functionalities

Enrich your live chat capabilities with additional features like attachments, satisfaction ratings, spam protection, and a comprehensive chat history, ensuring a robust support system.

Optimizing Engagement Across Key Teams with AI Live Chat Software

Customer Success Teams

Enable Customer Success Teams to leverage insights from LiveChat interactions to tailor customer journeys, ensuring long-term satisfaction and loyalty.

Customer Support Teams

Enhance your Customer Support Teams' efficiency with LiveChat, allowing them to provide timely and effective solutions, thereby improving customer service.

Technology Teams

Provide your Technology Teams with the tools to seamlessly integrate LiveChat into your service platforms, enhancing support capabilities and tech infrastructure.

Transform Your Customer Interactions with UseResponse AI Live Chat

Unlock the full potential of direct customer communication with UseResponse's AI LiveChat Software. Experience a platform that not only brings you closer to your customers but also streamlines your support operations, making every interaction more effective and personal. Start your journey to enhanced customer engagement and satisfaction today.

Enhance Your Customer Conversations

Link to Demo Page

Door deze website te blijven gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Privacybeleid