Kennisbank Software voor Slimme Self-Service

Bouw handleidingen rond uw producten en diensten (artikelen & FAQ's)
met behulp van Cloud of zelf gehoste PHP Kennisbank Software
Online documentatie organiseren
Knowledge Base Portal
Met de hulp van UseResponse Knowledge Management System kunt u eenvoudig de informatie structureren en organiseren op verschillende manieren met behulp van categorieën & sub-categorieën:
Brand uw kennisbank met kleuren en sjablonen.
Gebruik ofwel FAQ's of artikels met rijke opmaak.
Bouw meerdere helpcentra voor verschillende producten.
“UseResponse is het geselecteerde product voor onze customer self service. Ze bieden ondersteuning van grote kwaliteit en flexibiliteit. Hun prijs is zeer concurrerend in vergelijking met andere leveranciers van kennisbeheersoftware, vooral als het gaat om zelf gehoste PHP-oplossingen.”
Geo Lubaton
Business Intelligence Operations Manager, P & G
Schaal uw klantenondersteuning
Product Roadmap
Gebruik onze rijke editor om handleidingen te bouwen met de mogelijkheid om inline afbeeldingen, video tutorials en tabellen in verschillende talen toe te voegen om 24/7 de self-service van klanten te verbeteren, zelfs wanneer u weg bent.
Analyseer & verbeter content op basis van views, klanttevredenheidsrating (CSAT) en zoekinzichten.
Maak je nooit meer zorgen over het verliezen van content met Autosave & Drafts opties.
Update uw artikelen met de laatste wijzigingen via Version Control.
Voorkom botsingen tussen agenten met de auto-lock artikel functie.
Klanten kunnen overal hulp krijgen
Knowledge Base Widget
Met de hulp van de embeddable widgets, kunt u kennisbank artikelen toevoegen aan elke pagina van uw website of applicatie zonder extra kosten te besteden aan ontwikkeling.
U krijgt niet alleen een kennisbank widget, maar ook een contactformulier voor klanten om verzoeken in te dienen.
Geef directe antwoorden vanuit uw helpcentrum door chatbots in te stellen in live chat widget.
Think Global - Act Global
Creëer een kennisbank voor meerdere merken, talen en producten binnen één systeem met de UseResponse multiforum-functie: verdeel rechten en pas de branding aan voor elk van de producten.
Multiforum

UseResponse kennisbank-software kan ook worden gebruikt als...

Internal Education System

Intern opleidingssysteem

Bewaar uw eigen kennisbank voor teamtraining of onboarding van nieuw personeel

Onboarding Assistant

Onboarding Tool

Bouw wiki-achtige kennisbank om zowel klanten als uw ondersteunend personeel te onboarden

API documentation management

API-documentatie

oeg handleidingen toe voor uw of uw klanten ontwikkelteams die gebruikt kunnen worden voor zowel API's of complexe integraties

Klaar om ons Kennis Management Platform te proberen?

Out-of-the-box kenniservaring voor klanten en teams. Start een gratis 14-daagse trial.
UseResponse Knowledge Base Software FAQs

How customizable is the Knowledge Base interface?

Our Knowledge Base Software offers extensive customization options to ensure the platform reflects your brand's identity and meets your specific needs.

Can the Knowledge Base Software support multiple languages?

Yes, it's designed to cater to a global audience with multi-language support, enabling you to serve customers in their preferred language.

Can UseResponse Knowledge Base be deployed on-premise for enterprise clients?

Yes, our Knowledge Base Software offers both cloud and on-premise deployment options to meet the specific infrastructure requirements of enterprise clients.

How does UseResponse Knowledge Base support large-scale user bases typical of enterprise organizations?

Our platform is designed to scale seamlessly, accommodating the extensive user bases and high traffic volumes characteristic of large enterprises, without compromising performance.

Can the Knowledge Base software be used to create internal company wikis?

UseResponse Knowledge Base Management System serve as a robust platform for internal company wikis, enabling teams to collaboratively create, share, and maintain critical knowledge and best practices within the organization. For more details, please refer to the official UseResponse documentation.

Show More

Knowledge Base Software

Elevate Your Information Management

Transform the way you store, share, and manage knowledge with UseResponse's Knowledge Base Software. Crafted for businesses seeking to empower both customers and teams with accessible, well-organized information, our solution blends seamless integration with unmatched customization. Step into a world where every piece of knowledge enhances user experience and drives efficiency.

Empowering Self-Service with Advanced Knowledge Base Management System

Enhanced Customer Self-Service

Equip your customers with a powerful self-service portal, filled with easily accessible information, guides, and FAQs, reducing the need for direct support and significantly enhancing user satisfaction.

Streamlined Customer Onboarding Process

Accelerate the onboarding of new customers and employees with structured and comprehensive knowledge bases, ensuring quick adaptation and enhanced productivity right from the start.

Centralized Knowledge Repository

Create a single source of truth for all your organizational knowledge, ensuring consistent and accurate information delivery across all customer and employee touchpoints.

Reduced Support Burden

By empowering users & customers to find answers themselves, significantly decrease the overall volume of incoming support requests, allowing your team to focus on more complex issues.

Global Reach and Accessibility

Cater to a global audience with multi-language support and customization options, ensuring your knowledge base serves users across different regions and languages effectively.

Empower Knowledge Sharing with Advanced Features

Seamless Content Creation & Management

Use our rich editor to construct detailed manuals, articles, and FAQs. Incorporate multimedia elements like images and videos to enhance tutorials. Autosave and Draft options ensure your work is never lost, while Version Control keeps your content current.

Customizable Branded Knowledge Centers

Tailor your knowledge base with customizable templates and branding options. Organize content with ease using categories and sub-categories, ensuring users find the information they need swiftly.

Embedded Knowledge Widgets

Enhance your website or application with embeddable knowledge widgets, providing instant access to articles and FAQs. Include contact forms and chatbots to offer comprehensive support without extra development costs.

Multilingual & Multibrand Support

Break language barriers and support multiple brands with a single system. Distribute permissions and customize branding for each product, making global support effortless.

Onboarding Assistant

Streamline customer onboarding with guided articles and quick-access links. Facilitate a smooth introduction to your products or services, enhancing user comprehension and engagement from the start.

Internal Knowledge Base

Empower your teams with a private knowledge base tailored for internal training and staff onboarding. Ensure consistent knowledge transfer and maintain a central repository of organizational wisdom.

Analytics & Content Optimization

Drive continuous improvement with analytics that track content views, customer satisfaction ratings, and search insights. Use data to refine and expand your knowledge base, ensuring it meets user needs effectively.

Collaboration & Article Control

Foster teamwork with features designed to prevent editing conflicts. The auto-lock article feature ensures that only one agent can edit content at a time, maintaining content integrity and collaboration harmony.

Tailored Online Knowledge Base Solutions for Every Team

Customer Success Teams

Equip your Customer Success Teams with a comprehensive knowledge base to proactively address customer queries, enhancing satisfaction and retention.

Customer Support Teams

Empower your support teams with instant access to a vast knowledge base, reducing resolution times and improving customer service efficiency.

Human Resources Teams

Support your HR teams with an internal knowledge base for streamlined onboarding, training, and employee self-service, fostering a well-informed workforce.

Empower Your Knowledge Management with UseResponse

Elevate your self-service and internal knowledge sharing with UseResponse's Knowledge Base Software. Leverage a platform designed for intuitive information organization, facilitating both customer self-help and internal team education. Begin your journey towards a more informed user base and a more efficient team today.

Start Building Your Knowledge Base

Link to Demo Page

Door deze website te blijven gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Privacybeleid